يكشنبه، ۳۱ فروردين ۱۳۹۳   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار گاوازنگ

صندوق پستی 45195-1159 زنجان 45137-66731 ایران

دورنگار: 4155142 -0241

تلفن: 4151 -0241


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک

خبرها

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ درگذشت استاد مالک زارعیان

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ تمدید مهلت ثبت نام بیستمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و…

۲۰ بهمن ۱۳۹۲ انتخاب دکتر علی قربان زاده مقدم به عنوان بهترین…

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ گردهمايي فيزيك ماده چگال و مدرسه فیزیک مواد نرم و…


مقالات

Abedinpour, S. H., Asgari, R., Tanatar, B. and Polini, M.

Norouzi, D., Mohammad-Rafee, F.


Abdi, N., Abdi, Y., Nedaaee Oskoee, E. and Sajedi , M. 
Click to see larger image

 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
هم¬بستگی نسبت جرم ستارهای¬- به – درخشندگی و رنگ در جمعیت¬های ستاره¬ای ساده و پیچیده
فایضه شعبانی، دانشکده فیزیک
۳۱ فروردين، ۹:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه‏ی برهم‏کنش تعدادی از ترکیب‏های پلی‏فنولی طبیعی با لیزوزیم سفیده‏ی تخم‏ مرغ
دنیا اسماعیل پور، دانشکده شیمی
۳۱ فروردين، ۱۱:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
ایجاد دنباله‌ی به سمت درون در آبدانک POPC توسط انبرک نوری
رسول حق‌جو، دانشکده فیزیک
۲۸ فروردين، ۹:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
تله اندازی قطره میکرونی آب به صورت کاملاً کروی در هوا و اندازه¬گیری وابستگی نرخ تبخیر به شعاع قطره
مهدی جاپلقی، دانشکده فیزیک
۲۸ فروردين، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه دكتري
پاسخ اپتیکی خوشه‌های نانوذرات
سیده زهرا نعیمی ، دانشکده فیزیک
۲۸ فروردين، ۱۶:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه‌گیری نیروی اصطکاک میان آبدانک و سطح شیشه
حسام رشتبری، دانشکده فیزیک
۲۸ فروردين، ۱۴:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه‌گیری نیروهای نانو نیوتنی بر پایهٔ تداخل از دو رشتهٔ بازتابی
مسعود تحویلیان، دانشکده فیزیک
۲۶ فروردين، ۱۱:۰۰