جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۳   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

>دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک

خبرها

۹ اسفند پیام دکتر یوسف ثبوتی به مناسبت سال جهانی نور

۵ اسفند تمدید مهلت ثبت نام بیست و یکمین گردهمایی فیزیک ماده…

۲۷ بهمن کارگاه یک هفته ای تحت عنوان "سطوح موج اپتیکی: مفاهیم و…

۲۷ بهمن برگزاری کارگاه یک‌روزه نور و نجوم - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳


مقالات

Saghaei, T., Moradi, A., Shirsavar, R. and Habibi, M.

Sabzalipour, A., Abouie , J. and Abedinpour, S. H.


Sadeghi , S. and Valizadeh, A.


Abedinpour, S. H., Asgari, R., Tanatar, B. and Polini, M. 
Click to see larger image

 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
مبدل تمام نوری طول موج بر پایه‌ی تولید بسامد مجموع و تفاضل در موجبر لیتیوم نایوبیت قطبیده‌ی دوره‌ای برای سیگنال‌های مخابراتی مدوله شده با روش‌های نوین
الهه بازوبند، دانشکده فیزیک
۲۰ اسفند، ۱۱:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
پمپ اسپینی در نقاط کوانتومی متصل به الکترود فرومغناطیس با مغناطش چرخان
محمود محمدی گیسکی، دانشکده فیزیک
۱۶ اسفند، ۱۴:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه و شبیه سازی اثر ورودی‌های نویزی و دو بسامدی بر نوسانات غشای قاعده‌ای درحلزونی گوش انسان
باقر محمدی نصرت آباد، دانشکده فیزیک
۱۶ اسفند، ۱۱:۰۰
4- سخنران دانشگاه
بیولومینسانس و فتوپروتئین‌ها
عطیه مهدوی، دانشکده علوم زیستی
۱۴ اسفند، ۱۰:۰۰
5- سخنران دانشگاه
مطالعه رفتار تلاطمی جو
یاسر رجبی، دانشکده فیزیک
۱۳ اسفند، ۱۱:۰۰
6- سخنران دانشگاه
نور و شیمی تجزیه (از سلسله سخنرانی های سال جهاني نور)
محسن کمپانی زارع، دانشکده شیمی
۷ اسفند، ۱۰:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
اثر توالی در کشسانیِ DNAهای کوتاه و حلقه‌زنی آن
محمدصادق علیزاده، دانشکده فیزیک
۲ اسفند، ۱۴:۰۰