چهارشنبه، ۱۲ فروردين ۱۳۹۴   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

>دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک

خبرها

۹ اسفند ۱۳۹۳ پیام دکتر یوسف ثبوتی به مناسبت سال جهانی نور

۵ اسفند ۱۳۹۳ تمدید مهلت ثبت نام بیست و یکمین گردهمایی فیزیک ماده…

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ کارگاه یک هفته ای تحت عنوان "سطوح موج اپتیکی: مفاهیم و…

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ برگزاری کارگاه یک‌روزه نور و نجوم - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳


مقالات

Saghaei, T., Moradi, A., Shirsavar, R. and Habibi, M.

Sabzalipour, A., Abouie , J. and Abedinpour, S. H.


Sadeghi , S. and Valizadeh, A.


Abedinpour, S. H., Asgari, R., Tanatar, B. and Polini, M. 
Click to see larger image

 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
اندازه‌گیری ضریب الکترواپتیک مؤثر موجبر ساخته شده در بستر بلور لیتیوم نایوبیت قطبیده‌ی دوره‌ای
پگاه ده بزرگی، دانشکده فیزیک
۲۴ اسفند، ۹:۳۰
2- سخنران دانشگاه
بینایی در سلسله حیات ) از مجموعه سخنرانی های سال جهانی نور)
مریم روحانی، دانشکده علوم زیستی
۲۱ اسفند، ۱۰:۳۰
3- سخنران دانشگاه
کِرم ضد آفتاب- از مجموعه سخنرانی های سال جهانی نور
حمید هادی، دانشکده علوم زیستی
۲۱ اسفند، ۱۰:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
مبدل تمام نوری طول موج بر پایه‌ی تولید بسامد مجموع و تفاضل در موجبر لیتیوم نایوبیت قطبیده‌ی دوره‌ای برای سیگنال‌های مخابراتی مدوله شده با روش‌های نوین
الهه بازوبند، دانشکده فیزیک
۲۰ اسفند، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
پمپ اسپینی در نقاط کوانتومی متصل به الکترود فرومغناطیس با مغناطش چرخان
محمود محمدی گیسکی، دانشکده فیزیک
۱۶ اسفند، ۱۴:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه و شبیه سازی اثر ورودی‌های نویزی و دو بسامدی بر نوسانات غشای قاعده‌ای درحلزونی گوش انسان
باقر محمدی نصرت آباد، دانشکده فیزیک
۱۶ اسفند، ۱۱:۰۰
7- سخنران دانشگاه
بیولومینسانس و فتوپروتئین‌ها
عطیه مهدوی، دانشکده علوم زیستی
۱۴ اسفند، ۱۰:۰۰