دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۳   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار گاوازنگ

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

>دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک

خبرها

۱ آذر راه اندازی وب سایت برنامه‌های سال جهانی نور دانشگاه

۲۱ تير برگزاری کارگاه علوم اعصاب محاسباتی 4 تا 7 شهریور 1393

۲۴ خرداد اطلاعیه در خصوص داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دکتری…

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ درگذشت استاد مالک زارعیان


مقالات

Abedinpour, S. H., Asgari, R., Tanatar, B. and Polini, M.

Norouzi, D., Mohammad-Rafiee, F.


Abdi, N., Abdi, Y., Nedaaee Oskoee, E. and Sajedi , M. 
Click to see larger image

 
سمینارها
1- دفاعيه دكتري
مطالعه‌ي آزمايشگاهي ناهمگني و ناهمسانگردي تلاطم همرفتي
ابراهیم محمدی رازی، دانشکده فیزیک
۸ آذر، ۱۴:۰۰
2- دفاعيه دكتري
جنبش‌شناسی نانولوله‌های فوسفولیپید‏ی ‎و تاثیر پروتئین‌های با دومین ‎ BAR‎ روی پایداری‏ مکانیکی آن‌ها
یونس فرهنگی باروجی، دانشکده فیزیک
۲۸ آبان، ۱۱:۰۰
3- دفاعيه دكتري
تغییر شکل غشا سلولی در مجاورت ذرات خارجی استوانه‌ای عام
سید محمود هاشمی، دانشکده فیزیک
۲۸ آبان، ۱۴:۰۰
4- سخنران دانشگاه
نانودماسنج‌های فلوئورسانی بر پایه نوکلئیک اسید
سارا ابراهیمی، دانشکده فیزیک
۲۷ آبان، ۱۴:۰۰
5- سخنران دانشگاه
انتشار مدهای تنفسی در زنجیره دی¬ان¬ای دارای توالی با همبستگی کوتاه برد
امید فرزادیان، دانشکده فیزیک
۲۲ مهر، ۱۴:۰۰
6- سخنران دانشگاه
بررسی جو سیارات منظومه شمسی
مهدی محمودی، دانشکده فیزیک
۱۶ مهر، ۱۲:۳۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی فرایند نهشت باکتری ای-کلای در لبه قطره کلوییدی در حال تبخیر
زهرا زارعی، دانشکده فیزیک
۱۰ مهر، ۱۴:۰۰