شنبه، ۱۳ تير ۱۳۹۴   


دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

>دانشکده فیزیک
دانشکده فیزیک

خبرها

۱۱ خرداد ترتیب اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک سال…

۴ ارديبهشت تمدید مهلت ثبت نام هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران…

۱۷ فروردين هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ،24 و 25 اردیبهشت…

۹ اسفند ۱۳۹۳ پیام دکتر یوسف ثبوتی به مناسبت سال جهانی نور


مقالات

Saghaei, T., Moradi, A., Shirsavar, R. and Habibi, M.

Sabzalipour, A., Abouie , J. and Abedinpour, S. H.


Zare Rameshti, B. and G. Moghaddam, A.


Emamyari, S., Kargar, F., Sheikh‑hasani, V., Emadi, S. and Fazli, H. 
Click to see larger image

 
سمینارها
1- دفاعيه دكتري
مطالعه همبستگی بین فعالیت سلول‌های عصبی جفت شده
احسان بوالحسنی، دانشکده فیزیک
۱۱ تير، ۱۴:۰۰
2- سخنران مدعو
روش های متداول ساخت المان های اپتیکی
حسین ناهیدی، 
۲۷ خرداد، ۱۱:۰۰
3- سخنران مدعو
از تولد ستارگان چند تایی تا بررسی دینامیک آنها در اختر خوشه ها
محمود قلی پور، دانشگاه مازندران
۲۵ خرداد، ۱۵:۳۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
تولید و مطالعه‌ی پرتوهای ایری دایروی
سهیل مجیری، دانشکده فیزیک
۱۲ خرداد، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه دكتري
اندازه‌گیری مکان نانو ذرات تله شده توسط انبرک نوری به روش پراش رو به جلو و رو به عقب
سیده معصومه موسوی، دانشکده فیزیک
۲۷ ارديبهشت، ۱۱:۰۰
6- دفاعيه دكتري
اندازه‌گیری مکان نانو ذرات تله شده توسط انبرک نوری به روش پراش رو به جلو و رو به عقب
سیده معصومه موسوی، دانشکده فیزیک
۲۷ ارديبهشت، ۱۱:۰۰
7- سخنران دانشگاه
بینایی ماشین
مصطفی شاه محمدی، دانشکده علوم زمین
۱۶ ارديبهشت، ۱۱:۰۰