۲۰ فروردين ۱۳۹۱

هجدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۱

هدف از این گردهمایی فراهم آوردن محیطی برای ارائه نتایج پژوهشی، گفتگو و تبادل نظر در زمینه های تجربی و نظری فیزیک ماده چگال است. این گردهمایی فرصت مناسبی برای دانش پژوهان جوان و دانشجویان است که با شرکت در آن تجربه کسب کنند. به دلیل محدودیت در زمان برگزاری گردهمایی، تنها از تعداد معدودی سخنران مدعو برای ارائه سخنرانی دعوت به عمل خواهد آمد و مقالات ارسال شده پس از داوری بصورت پوستر پذیرفته خواهند شد. تعداد اندکی از مقالات شاخص نیز برای ارائه به صورت سخنرانی کوتاه پذیرفته می شوند.

http://www.iasbs.ac.ir/physics/condmat-meeting/m18/