چهارشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۶   

 
خبرها

16 مهر آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار برای احداث فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

13 مهر انتشار هفدهمین شماره خبرنامه پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین (ویژه‌نامه پاییز 96)

5 مهر مشارکت دانشگاه و مدیریت امور هماهنگی دانشگاه‌های ایرانی در پروژه گرادانا

4 مهر معرفی دکتر یوسف ثبوتی به عنوان نماینده ایران در کارگروه تغییر اقلیم و آموزش در مجمع فرهنگستان‌های علوم جهان

3 مهر آگهی دعوت به همکاری

3 مهر کلاس‌های آموزشی مرکز کامپیوتر ویژه دانشجویان ورودی جدید سال 96

2 مهر زمان ثبت نام دانشجویان تاخیری تمامی مقاطع پذیرفته شده و پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ( ورودی مهرسال تحصیلی 97-96)


همایش‌ها

۱۱ آبان سومین همایش دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در علوم زیستی – تاخوردگی و پایداری پروتئین


 
مقالات

Ganjkhani, Y., A. Charsooghi, M., A. Akhlaghi, E. and Moradi, A. R.


Najafpour, M. M., Madadkhani, S., Akbarian, S., Hołyńska, M., Kompany-Zareh, M., Tomo, T., Singh, J. P., Chao, K. H. and Allakhverdievf, S. I.


Jafarpour-Golzari, R., Zaare-Nahandi, R.


Nikseresht, A., Zaare-Nahandi, R.
 
Click to see larger image
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی اثر ترکیبی آزولی بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB 231
حسام یوسف نژاد، دانشکده علوم زیستی
۲۶ مهر، ۱۱:۰۰
2- سخنران مدعو
وضعیت کنونی پژوهش در اینترنت اشیاء و موضوعات پژوهشی به روز آن
شهرزاد صداقت، دانشگاه صنعتی شریف
۲۹ مهر، ۱۷:۰۰
3- دفاعيه دكتري
تبدیل طول موج کلاسیکی و کوانتومی نور در محیط های غیر خطی مرتبه دوم
امین بابازاده، دانشکده فیزیک
۸ آبان، ۹:۰۰