شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴   
 
خبرها

۱۷ فروردين هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ،24 و 25 اردیبهشت ماه 1394

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ امضای یادداشت تفاهم بین دانشگاه و مرکز بین‌المللی فیزیک نظری جهان سوم

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مجید عباسی و دکتر محسن لشگری، دو پژوهشگر پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در سمپوزیم تغییر اقلیم آکادمی علوم آمریکا - ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ انتخاب پوستر دکتر قلی نژاد وهمكاران به عنوان پوستر برگزیده گردهمايي دانشمندان جوان آسيا

۹ اسفند ۱۳۹۳ همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری، 29 تا 31 اردیبهشت 1394


همایش‌ها

۱۷ فروردين هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ،24 و 25 اردیبهشت ماه 1394

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مجید عباسی و دکتر محسن لشگری، دو پژوهشگر پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در سمپوزیم تغییر اقلیم آکادمی علوم آمریکا - ایران

۵ اسفند ۱۳۹۳ تمدید مهلت ثبت نام بیست و یکمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیالات پیچیده تا 16 اسفند 1393

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ کارگاه یک هفته ای تحت عنوان "سطوح موج اپتیکی: مفاهیم و کاربردها در فیزیک نوین"، ۲۶-۲۹ بهمن ۱۳۹۳


 
مقالات

Zare Rameshti, B. and G. Moghaddam, A.

I. Ban, A., Coroianu, L. and Khastan, A.


Kazemi, S. H., Hosseinzade, B. and Zakavi, S.


Sabury, S., Kazemi, S. H. and Sharif, F. 
Click to see larger image
گلهاي بنفشه IASBS
 
سمینارها
1- سخنران دانشگاه
یش بینی ساختار دوم پروتئین با استفاده از نقشه های خود سازمانده
مهری ساجدی، دانشکده علوم زیستی
۶ ارديبهشت، ۱۴:۰۰
2- سخنران دانشگاه
زمین­لرزه 22و24 نوامبر در منطقه مرز ایران- عراق
محمد ­رضا جمال ­ریحانی، 
۲۰ خرداد، ۱۷:۳۰