چهارشنبه، ۲۹ شهريور ۱۳۹۶   

 
خبرها

25 شهريور زمان بندی ثبت نام دانشجویان جدید تمامی مقاطع پذیرفته شده (ورودی مهر 97-96)

25 شهريور آگهی دعوت به همکاری

22 شهريور اطلاعیه ثبت نام برای دانشجویان ورودی 97-96

21 شهريور کسب رتبه اول دانشگاه در زمینه کیفیت اجرا از شورای فنی استان

21 شهريور کسب جایگاه برتر دانشگاه در تحقق اهداف برنامه‌های مصوب نظام فنی و اجرایی از شورای فنی استان

19 شهريور بازدید رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران از دانشگاه

11 شهريور مصاحبه استاد یوسف ثبوتی با دوماهنامه دانشگاه امروز با عنوان " همیشه به مردم اعتماد کردیم و نتیجه مثبت آن را دیدیم"


همایش‌ها

۱۱ آبان سومین همایش دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در علوم زیستی – تاخوردگی و پایداری پروتئین


 
مقالات

Khosravi, B.


Ahmad, F., Soleymani, F., Khaksar Haghani, F. and Serra-Capizzano, S.


Najafpour, M. M., Jameei Moghaddam, N., Hosseini, S. M., Madadkhani, S., Hołyńska, M., Mehrabani,, S., Bagheri, R. and Song, Z.


Mazloom, A., Abedinpour, S.
 
Click to see larger image
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز و شناسایی نانوذرات جدید مغناطیسی پالادیوم و طلا و کاربرد آن‌ها به ‌عنوان کاتالیزور در واکنش‌های شیمی آلی
فاطمه زارع، دانشکده شیمی
۲۹ شهريور، ۱۰:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
ساخت یک فوتوالکترود نیم رسانای اتصال p-n به روش الکتروترسیب و مشخصه یابی آن
علی مهدوی یکتا، دانشکده شیمی
۲۹ شهريور، ۸:۳۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
استخراج جملات موازی از پیکره های تطبیقی با استفاده از ترجمه ماشینی آماری
اکبر کریمی، دانشکده ریاضی
۲۹ شهريور، ۱۶:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
شناسایی بدافزار با روش تشخیص امضای ایستا
آزاده جلیلیان، دانشکده ریاضی
۲۹ شهريور، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
تشخیص بدافزار به‌صورت ایستا با استفاده از رویکرد مبتنی بر رفتار
علیرضا علی پور، دانشکده ریاضی
۲۹ شهريور، ۱۴:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
شبیه سازی رشته شدگی پالس های لیزری فمتوثانیه بسل Numerical Simulation of Filamentation of Femtosecond Beesel Beams
مصطفی بیگ زاده، دانشکده فیزیک
۳۰ شهريور، ۱۰:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
رسیدن به مدل های صحیح برای بررسی فرآیند های شیمیایی در شرایط قدرت یونی غیر ثابت
جواد قربانی، دانشکده شیمی
۳۰ شهريور، ۱۰:۰۰
8- دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتز تیوفسفاتها بوسیله واکنش جفت شدن هیدروژن زدایی H-فسفوناتهابا تیولها در حضور بازها
فریبا نوری، دانشکده شیمی
۱ مهر، ۱۱:۰۰
9- دفاعيه دكتري
برهم کنش های میکروبی (اکولوژی/فیزیولوژی) و رفتار بیوالکتروکاتالیزوری سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس آنتراسیس
هادی دیارمند خلیل آباد، دانشکده شیمی
۱ مهر، ۸:۳۰
10- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی برهمکنش فلانوئید با DNA ژن c-MYC
مریم نصیری، دانشکده علوم زیستی
۱ مهر، ۱۴:۰۰
11- دفاعيه كارشناسي ارشد
محک چولگی-میانگین-واریانس در انتخاب سبد بهینه و توزیع چوله نرمال
حسن قربانی، دانشکده ریاضی
۲ مهر، ۱۷:۰۰
12- دفاعيه كارشناسي ارشد
تاثیر آب روی فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های نامحلول در آب
فاطمه اسدی، دانشکده شیمی
۳ مهر، ۹:۳۰
13- دفاعيه كارشناسي ارشد
بهینه‌سازی سبد بانکی با برنامه‌ریزی تصادفی پویا
ندا نیکخواه، دانشکده ریاضی
۶ مهر، ۱۱:۰۰
14- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی تاثیر نمک کلرید لیتیم بر پاسخ رده سلولی MDA-MB-231 به پرتویونیزان
مریم امیدی ، دانشکده علوم زیستی
۱۱ مهر، ۱۴:۰۰
15- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی اثر ملاتونین بر پتانسیل کلسیمی نورون حلزون باغی در مدل صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و شبیه سازی نتایج با استفاده از مدلهای نورونی
مریم پاسدار نواب، دانشکده علوم زیستی
۱۲ مهر، ۱۵:۳۰
16- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ساختار پروتئین پلی توپ نوترکیب کاندید واکسن HIV با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی
راضیه محمدی ارانی، دانشکده علوم زیستی
۱۳ مهر، ۱۱:۰۰
17- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی اثر عوامل فیزیکوشیمیایی مختلف بر ساختار و پایداری پروتئین نوترکیب Tat کاندید واکسن HIV-1
زهرا فلاحتی، دانشکده علوم زیستی
۱۵ مهر، ۱۱:۰۰