يكشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶   

 
خبرها

25 بهمن دانشگاه رتبه نخست را در سهم تولید علم با مشارکت بین‌المللی از کل تولید علم کسب کرد

21 بهمن بیانیه تغییر اقلیم و آموزش

19 بهمن برگزاری چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

18 بهمن دومین دوره رویداد "روز دانشجویان دکتری"

8 بهمن ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

4 بهمن چهارمین کنفرانس بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

3 بهمن بیست و چهارمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیستم‌های پیچیده


همایش‌ها

۱۶ اسفند برگزاری چهارمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ چهارمین کنفرانس بین‌المللی آنالیز غیرخطی و بهینه‌سازی

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ بیست و چهارمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیستم‌های پیچیده

۲۶ تير ۱۳۹۷ چهاردهمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کاربردها


 
مقالات

Eidi, Z., Mohammad-Rafiee, F., Khorrami, M. and Gholami, A.


Eidi, Z.


Moradkhannejhad, L., Abdouss, M., Nikfarjam, N., Mazinani, S. and Sayar, P.


Ahmed, A., Anco, S. C., Asadi, E.
 
Click to see larger image
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
​محاسبات در حلقه های موضعی
سمیه ولیزاده، دانشکده ریاضی
۲۹ بهمن، ۱۳:۳۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
بتا-استخلاف­دار کردن مزو-تترافنیل­پورفیرین: تاثیرات بر فعالیت فوتواکسایشی و پایداری اکسایشی
هادی یاوری، دانشکده شیمی
۸ اسفند، ۱۰:۰۰
3- دفاعيه دكتري
فعال سازی نوری اکسیژن مولکولی به وسیله پورفیرین های غیرمسطح
آیدا قنبلانی مجرد، دانشکده شیمی
۹ اسفند، ۱۱:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
الکتروترسیب فیلم نازک نیم رسانای نانوساختار نوع n و کاربرد آن در اکسایش فوتوالکتروشیمیایی آنیون سولفیت
شکوفه افشاری، دانشکده شیمی
۱۲ اسفند، ۱۴:۰۰
5- دفاعيه دكتري
مطالعه نقش تأخیر زمانی در اثرات شکل‌پذیری سیناپسی بر روی ساختار و دینامیک شبکه‌های عصبی
مجتبی مددی اصل، دانشکده فیزیک
۱۶ اسفند، ۱۱:۰۰