پنجشنبه، ۱۳ فروردين ۱۳۹۴   
 
خبرها

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ امضای یادداشت تفاهم بین دانشگاه و مرکز بین‌المللی فیزیک نظری جهان سوم

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مجید عباسی و دکتر محسن لشگری، دو پژوهشگر پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در سمپوزیم تغییر اقلیم آکادمی علوم آمریکا - ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ انتخاب پوستر دکتر قلی نژاد وهمكاران به عنوان پوستر برگزیده گردهمايي دانشمندان جوان آسيا

۹ اسفند ۱۳۹۳ همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری، 29 تا 31 اردیبهشت 1394

۹ اسفند ۱۳۹۳ پیام دکتر یوسف ثبوتی به مناسبت سال جهانی نور


همایش‌ها

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مجید عباسی و دکتر محسن لشگری، دو پژوهشگر پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در سمپوزیم تغییر اقلیم آکادمی علوم آمریکا - ایران

۵ اسفند ۱۳۹۳ تمدید مهلت ثبت نام بیست و یکمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیالات پیچیده تا 16 اسفند 1393

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ کارگاه یک هفته ای تحت عنوان "سطوح موج اپتیکی: مفاهیم و کاربردها در فیزیک نوین"، ۲۶-۲۹ بهمن ۱۳۹۳

۲۷ بهمن ۱۳۹۳ برگزاری کارگاه یک‌روزه نور و نجوم - ۳۰ بهمن ۱۳۹۳


 
مقالات

Dadkhah Aseman, M., Nabavizadeh, S. M., Shahsavari , H. R. and Rashidi, M.

Lashgari , M., Shafizadeh , N. and Zeinalkhani , P.


Kowsari, M. H. and Fakhraee, M.


Karimi, B., Khorasani, M., Vali, H. and Luque, R. 
Click to see larger image
گل هفته 6 آبان ماه ۱۳۸۵
 
سمینارها
1- سخنران دانشگاه
جاذبه های خطرناک زلزله ها
حسن مجلل، دانشکده علوم زمین
۱۲ اسفند، ۱۷:۳۰