يكشنبه، ۳۱ فروردين ۱۳۹۳   
 
خبرها

۲۴ فروردين تسلیت درگذشت همکار گرامی، آقای حاج ابوالفضل حسینی

۱۹ فروردين دیدار نوروزی اعضای دانشگاه

۱۹ فروردين واگذاری مسئولیت امور تربیت بدنی دانشگاه به آقای دکتر علي‌رضا ولی‌زاده

۲۶ اسفند ۱۳۹۲ انتصاب دکتر یوسف ثبوتی به ریاست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه


آگهی استخدام فراخوان عمومي جذب هيات علمي
اطلاعیه دانشکده‌ها و مجوز و مدارک رشته‌ها
 
مقالات

Karimi, B., M. Mirzaei, H. and Farhangi, E.

Karimi, B., Behzadnia, H. and H, Vali.


Khosravi, B., Khosravi, B. and Dalili Oskouei, H. R.


Kachooei , E., Moosavi-Movahedi, A. A., Khodagholi , F., Mozafarian , F., Sedeghi , P., Hadi-Alijanvand, H., Ghasemi , A., Saboury, A. A. and Farhadi, M. , Sheibani, N. 
Click to see larger image
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد نقشه‌های خود سازمان‌ده در آنالیز و طبقه‌بندی داده‌های میکرآرایه
رقیه ابوالقاسمی، دانشکده ریاضی
۳۱ فروردين، ۱۱:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی برهم کنش های اختصاصی در ساختار نوکلئوزوم
حدیثه طالبی، دانشکده علوم زیستی
۳۱ فروردين، ۹:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
هم¬بستگی نسبت جرم ستارهای¬- به – درخشندگی و رنگ در جمعیت¬های ستاره¬ای ساده و پیچیده
فایضه شعبانی، دانشکده فیزیک
۳۱ فروردين، ۹:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه‏ی برهم‏کنش تعدادی از ترکیب‏های پلی‏فنولی طبیعی با لیزوزیم سفیده‏ی تخم‏ مرغ
دنیا اسماعیل پور، دانشکده شیمی
۳۱ فروردين، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه پایداری فیبرهای اف اکتین تشکیل شده توسط لیزوزیم در بیماری سیستیک فیبروز شبیه سازی دینامیک مولکولی
بهنوش غمخواری ، دانشکده علوم زیستی
۳۱ فروردين، ۱۴:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد نرم محدودیت سخت با استفاده از تنظیم تیخنوف
سیدعلی زهرائی، دانشکده شیمی
۱۹ ارديبهشت، ۹:۳۰