دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶   

 
خبرها

26 آذر انتخاب آقایان دکتر بابک کریمی و دکتر محمدمهدی نجف پور به عنوان یک درصد برتر دانشمندان دنیا

22 آذر فراخوان جذب ایده و استارتاپ با اولویت فینتک

12 آذر گزارش برگزاری روز باز دانشکده علوم زمین به مناسبت هفته پژوهش- 9 آذر 1396

9 آذر افتخار آفرینی منجمان ایرانی با کسب مقام سوم دنیا در المپیاد جهانی

8 آذر انتشار مقاله دکتر رحمان نوروزی و همکاران در مجله Physical Review letters

7 آذر بازدید همگانی از دانشکده علوم زمین به مناسبت هفته پژوهش- 9 آذر 1396

4 آذر انتخاب مقاله دکتر بابک کریمی و همکاران به عنوان مقاله پرخواننده مجله Chemistry Open


همایش‌ها 
مقالات

Jamshidi, M., Babaghasabha, M., Shahsavari, H. R. and Nabavizadeh, S. M.


Amini, M., Najafpour, M. M., Salimi, S., Rmezani, S., Ashouri, F. and Mahmoudi, G.


Yagoubi, A., Dekamin, M. G., Karimi, B.


Ciriminna, R., Ghahremani, M., Karimi, B. and Pagliaro, M.
 
Click to see larger image
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه و بررسی روشهای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدلهای تلاطم ناهموار
فرشید نوریان، دانشکده ریاضی
۱۱ دي، ۱۷:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
مکان‌یابی توابع شبکه مجازی‌شده در شبکه‌های مخابراتی با رویکرد برنامه‌ریزی خطی صحیح
عذرا جلیلی مقدم، دانشکده ریاضی
۱۱ دي، ۱۵:۳۰