پنجشنبه، ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۵   
 
خبرها

11 ارديبهشت زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال 95

26 اسفند 1394 چاپ مقاله دکتر محمدمهدی نجف پور و همکاران در مجله کمیکال ریویوز

22 اسفند 1394 تمدید مهلت ثبت نام بیست و دومین گردهمایی فیزیک ماده چگال تا 26 اسفند 1394

22 اسفند 1394 آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی

7 اسفند 1394 برگزاری هفته بیوفیزیک 17- 19 اسفند 94

6 اسفند 1394 نوزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران 23 و 24 اردیبهشت ماه 1395

6 اسفند 1394 ارتقا مرتبه علمی


همایش‌ها

۲۳ ارديبهشت نوزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران 23 و 24 اردیبهشت ماه 1395

۲۵ ارديبهشت برگزاری مدرسه بین‌المللی مواد فعال و کموتاکسی، مشترک با مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ایتالیا - 25 اردیبهشت تا 5 خرداد 95

۶ خرداد بیست و دومین گردهمایی فیزیک ماده چگال 6 تا 7 خرداد 1395


 
مقالات

Hadi-Alijanvand, H., Proctor, E. A., Ding, F., Dokholyan, N. V. and Moosavi-Movahedi, A. A.

G. Esfahani, Z., Gollo, L., Valizadeh, A.


Fatemi, H., Khodabandeh, F. and Mohammad Rafiee, F.


Mohammadi, S., Ghaffari, S. H., Shaiegan, M., Nikougoftar Zarif, M., Nikbakht, M., Akbari Birgani, S., Alimoghadam, K. and Ghavamzadeh, A. 
Click to see larger image
روز درخت کاری - کاشت درخت قدر
تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی چند متغیره اسپکتروسکوپی بر پایه اطلاعات نقاط کوانتومی سنتزی و کاربرد آنها در دارورسانی
معصومه عزیزی، دانشکده شیمی
۲۷ ارديبهشت، ۱۴:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
کاربرد اسپکتروسکوپی فلورسانس در برررسی خلوص پروتئین های جدا شده از آب پنیر با فرایند اولترافیلتراسیون و کروماتوگرافی تباذل یونی
المیرا خانبابایی، دانشکده شیمی
۲۷ ارديبهشت، ۱۰:۰۰