سه‌شنبه، ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶   

 
خبرها

3 ارديبهشت مناقصه فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی دانشگاه

26 فروردين ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه

21 فروردين اولین مدرسه آنالیز میکرو موضعی و کاربردهای آن، 3 و 4 اردیبهشت 96

23 اسفند 1395 ورود دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به پروژه ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی برتر به سطح تراز بین‌المللی

22 اسفند 1395 رتبه هشتم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظام رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در میان دانشگاه‌های جامع کشور

21 اسفند 1395 اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" - 14 تا 28 مرداد 96

18 اسفند 1395 دریافت نشان اول توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و بالاترین مقام در ارزیابی فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌های کشور


همایش‌ها

۳ ارديبهشت اولین مدرسه آنالیز میکرو موضعی و کاربردهای آن، 3 و 4 اردیبهشت 96

۱۷ ارديبهشت مدرسه بین المللی خوشه های ستاره ای و ماموریت فضایی گایا 17 تا 21 اردیبهشت 1396

۲۱ ارديبهشت بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران 21 و 22 اردیبهشت ماه 1396

۲۷ ارديبهشت بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده، 27 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396

۱۴ مرداد اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" - 14 تا 28 مرداد 96


 
مقالات

Aakhte, M., Abbasian, V., Ahadi Akhlaghi, E., Moradi, A.-R., Anand, A. and Javidi, B.

Behmadi, H., Fazli, Z., Najafi, A.


Yazdan Pour, A. A.


Khosravi, B., Khosravi, B., Khosravi, B. and Momen, Z.
 
Click to see larger image
دانشگاه در یک نگاه
 
سمینارها
1- دفاعيه دكتري
تشکیل ساختار در کیهان، رهیافتی برای بررسی انرژی تاریک، ماده تاریک و مدل تورمی
حسین مصحفی، دانشکده فیزیک
۱۳ ارديبهشت، ۹:۰۰